Dataleverancer

Risika leverer virksomhedsdata som fulde udtræk eller specielle ad hoc-udtræk på mere end 17 millioner virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og UK. 

context.image.alt

Få data leveret på daglig basis

Dataen leveres som daglige eller enkeltstående dataudtræk i CSV-format og bliver typisk sendt til en SFTP-server eller via mail. En alternativ måde, at tilgå det samme data på, er gennem vores Nordiske API. Vi tilbyder både at levere dataen som rådata eller i et efterbehandlet format, hvor vi har ensrettet alle datakilder til et globalt format.

Regnskabsdata

Dette omfatter alle almindelige regnskabstal for alle tilgængelige regnskabsår (omsætning, omkostninger, finansielle poster, aktiver, egenkapital, hensættelser og gæld). Endvidere leverer vi alle typer finansielle nøgletal samt regnskabsinformationer omfattende: erklæringstype, revisor, regnskabsklasse, antal ansatte, dato for generalforsamlingen mv.

Relationsoverblik

Deltagerrelationer omfatter alle tilgængelige informationer om direktion, bestyrelse, revisor og ejerkreds for den enkelte virksomhed. 

Virksomhedsinformation

Virksomhedsoplysninger omfatter alle tilgængelige informationer om adresse, organisationsnummer, selskabskapital, virksomhedsstatus, branchekode, reklamebeskyttelse, kontaktoplysninger, selskabstype, stiftelsesdato, formål, tegningsregel og øvrig registreringshistorik.