Privatlivspolitik

Her er en introduktion til vores generelle privatlivspolitik, samt vores privatlivspolitik angående sociale medier. 

INTRODUKTION TIL VORES GENERELLE PRIVATLIVSPOLITIK

Risika er en af de godkendte nationale kreditrapporteringsbureauer. Vores kreditvurderingsvirksomhed bliver reguleret af Datatilsynet. Vi bliver desuden holdt til ansvar af forskellige juridiske standarder og industristandarder, og af dine forventninger. Vi er lydhøre over for dine ønsker for privatliv, og vi er forpligtede til at informere dig om hvilken information bliver samlet, hvordan information bliver brugt, og forpligtede til at tilbyde dig valgmuligheder i forhold til brugen af informationen.
Denne fortrolighedspolitik (”Fortrolighedspolitik”) beskriver hvordan Risika A/S CVR-nr. 37677892, med kontor i Kronprinsessegade 26B, 1306 København K (”Risika”) behandler din personlige data, og hvad dine rettigheder er, i forhold til Risikas dataindsamling, -behandling og -tilbageholdelse. Vi har skabt denne fortrolighedspolitik, da vi er fast besluttet på at opfylde vores forpligtelser i forhold til at sikre personlig information.
Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider der drives af tredjeparter. Risika holdes ikke ansvarlig for disse tredjeparters hjemmesideindhold eller deres databehandlingspraksis.

INDSAMLING AF PERSONLIG DATA

Risika samler din personlige data på forskellige måder, for eksempel:

 • Når du søger arbejde
 • Når du bruger vores platform
 • Hvis du kontakter Risika for at indlede et forretningssamarbejde
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Følgende information kan blive indsamlet, i forhold til den førnævnte dataindsamling:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdag;
 • CPR-nummer, tidligere jobhistorik, professional karriere, fritidsaktiviteter
 • Andre specifikke informationer du vælger at give os.

FORMÅL MED DATAINDSAMLINGEN

Risika begrænser indsamlingen, opbevaringen og behandlingen af persondata, til situationer hvor et specifikt formål findes, som for eksempel at kunne behandle din jobansøgning, optimere din oplevelse på vores platform, være i stand til at levere vores nyhedsbrev til dig, være en ansvarlig forretningspartner osv.

RETSGRUNDLAG FOR DATABEHANDLING

Når Risika, som et godkendt nationalt kreditvurderingsagentur, behandler og bruger din information i vores produkter og datastyringstjenester, er det nødvendigt, hvis behandlingen er nødvendig for Risika eller en tredjepart, at forfølge en legitim interesse, der overskrider registrantens interesse eller fundamentale rettigheder og frihed jf. Artikel 6 (1) af Persondataforordningen. De legitime interesser som begrunder behandlingen, er at tilbyde kreditorer, som er Risikas kunder, adgang til information med det formål at vurdere enhedens finansielle soliditet og kreditværd. På samme tid bidrager adgangen til informationen til at man undgår overdreven gældsætning og de negative konsekvenser der kan opstå ved sådan en overdreven gældsætning for de involverede parter.
Risika kan behandle din personlige data baseret på dette retsgrundlag:

 • Dit frit givet, specifikke, bekendtgjorte og entydige samtykke til behandling af personlig data omhandlende dig selv er givet. Hvis følsomt persondata, såsom sundhedsdata, information vedrørende din etnicitet, seksualitet eller genetisk data bliver indsamlet, vil samtykket til dette også være eksplicit.
 • For at overholde en juridisk forpligtelse
 • I sager hvor behandlingen er nødvendig til forskningsformål
 • For at kunne opfylde eller beskytte en retsgyldig interesse, medmindre dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder som kræver beskyttelse af din persondata, underkender Risikas interesser. De interesser som Risika kan forfølge omfatter interesser i forhold til at kunne behandle din jobansøgning, og kunne sende vores nyhedsbrev til dig.

MODTAGER AF DIN PERSONDATA

Risika kan udlevere eller overføre din persondata til de følgende modtagere:

 • Selskaber associeret til Risika
 • Leverandører, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere
 • Offentlige autoriteter

Særlige modtagere behandler persondata på vegne af Risika, og kan kun behandle din persondata i overensstemmelse med instruktioner givet af Risika. Disse tredjeparter kan ikke behandle din persondata til egne formål.
I det omfang Risika udleverer eller overfører din persondata til disse tredjeparter som kan bruge din persondata til egne formål, vil en sådan udlevering eller overførsel kun hænde hvis det er i overensstemmelse med den gældende lov eller med forudgående samtykke fra dig, hvor nødvendigt.

OVERFØRSEL AF DIN PERSONDATA TIL ET TREDJE LAND (UDENFOR EU/EEA)

I særlige tilfælde kan din persondata overføres til en af Risikas samarbejdspartnere udenfor EU/EEA, for eksempel USA. Risika sikrer at sådan en overførsel sker i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning. Det indebærer at enhver partner udenfor EU/EEA som kommer i besiddelse af din persondata må sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, ved for eksempel at overholde EU-US Privacy Shield -ordningen, eller ved at indgå i EU’s standardkontraktsklausuler med Risika. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette, er du velkommen til at kontakte Risika – venligst se kontaktinformationen nedenfor.

OPBEVARING AF DIN PERSONDATA

Risika opbevar kun din persondata så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med at behandle din data. Der er dog særlige reguleringer der kan gælde, og indenfor særlige områder kan du få mulighed for at forlænge opbevaringstiden af din persondata. For mere information om de særlige reguleringer kan du kontakte Risika – venligst se kontaktinformationen nedenfor.
En del af din persondata skal opbevares til regnskabsmæssige formål, eller til forsvar af juridiske krav. Denne persondata bliver opbevaret indtil udløbet af den lovbestemte forældelsesfrist, som for eksempel er 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale.

DINE RETTIGHEDER SOM DATAEMNE

Risika har taget alle de nødvendige og tilstrækkelige skridt for at beskytte din persondata og sikrer dine rettigheder som dataemne.
Du har særlige rettigheder som er beskrevet nedenfor. Vær venligst opmærksom på at særlige undtagelser kan være gældende, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en lovbestemt forpligtigelse, eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dine rettigheder som dataemne, kontakt venligst Risika – se kontaktinformationen nedenfor.

RET TIL ADGANG

Du har ret til at anmode om adgang til den persondata som Risika opbevarer omhandlende dig. Risika skal give dig den følgende information:

 • Formålet med behandlingen
 • Kategorierne af den pågældende persondata
 • Modtagerne, eller kategorierne af modtagerne, herunder modtagere i tredjelande
 • Opbevaringsperioden, eller kriteriet for bestemmelsen af opbevaringsperioden
 • Det specifikke dataemnes rettigheder vedrørende rettelse, sletning eller begrænsning af persondata såvel som retten til at gøre indsigelse mod sådanne behandlinger,
 • Retten til at klage til Datatilsynet
 • Hvor persondata ikke samles fra dat emnet, enhver tilgængelig information omhandlende kilden; og,
 • Eksistensen af automatiseret beslutningstagen, herunder profilering, samt meningsfuld information om logikken bag, og de påtænkte konsekvenser af sådanne behandling til dataemnet.

Risika skal give en gratis kopi a persondataen under behandling elektronisk, hvis anmodningen er blevet sendt på en almindelig anvendt elektronisk vis.


RET TIL RETTELSER

Du har retten til at rette fejlfuld persondata omhandlende dig, herunder udfyldningen af ufuldstændig persondata.

RET TIL SLETNING (RET TIL AT BLIVE GLEMT)

Under særlige omstændigheder har du retten til at blive slettet, hvilket betyder, at på din anmodning skal Risika slettet den persondata der opbevares som handler om dig. Vær venligst opmærksom på at retten til sletning ikke er absolut, således skal en af de følgende betingelser være gældende:

 • Persondataen er ikke længere nødvendig i forhold til formålene hvormed de blev indsamlet eller behandlet,
 • Du trækker dit samtykke tilbage, og der er intet lovmæssigt grundlag for databehandling (såsom lovlige interesser forfulgt af Risika)
 • Du protesterer mod databehandlingen, og der er ingen underkendende legitime grunde for behandlingen,
 • Persondataen er blevet behandlet på ulovlig vis, eller
 • Persondataen skal slettes for overholdelse af en lovmæssig forpligtigelse ifølge europæisk eller dansk lovgivning.

RET TIL BEGRÆNSNING

Hvis en af de følgende omstændigheder er gældende, har du retten til at begrænse Risika’s behandling af persondata omhandlende dig.

 • Du gør indsigelse mod persondataens nøjagtighed – begrænsningen er dog kun indenfor en periode imens Risika verificerer nøjagtigheden af persondataen
 • Databehandlingen er ulovlig og du anmoder om begrænsning af brug af persondata i stedet for sletning,
 • Risika har ikke længere brug for persondataen til det formål at behandle den, men persondataen kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, for eksempel som dokumentation eller bevis,
 • Du har gjort indsigelse mod databehandling på et grundlag som relaterer til din særlige situation, og afventer svar på om Risikas legitime grunde underkender dataemnets.

 

RET TIL FLYTNING AF DATA

Du har retten til at modtage persondata der omhandler dig i et struktureret, alment benyttet og maskinlæsbart format. Der hvor behandlingen er baseret på samtykke, eller baseret på en kontrakt, og behandlingen bliver udført i automatiseret værktøjsformat, har du ret til at transmittere denne persondata til en tredjepart uden hindring fra Risika.

 

RETTEN TIL AT GØRE INDSIGELSE

Under særlige omstændigheder har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod Risikas behandling af persondata omhandlende dig.

TILBAGETRÆKKELSE AF SAMTYKKE

Der hvor at behandlingen af din personlige data er baseret på dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage når som helst. Bemærk venligst at dette ikke påvirker Risikas behandling af din persondate forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

INDSENDELSE AF KLAGE

Hvis du ønsker at klage til Risika’s behandling af din persondata, kan du kontakte Risika. Hvis din klage ikke bliver løst, kan du kontakte Datatilsynet.
Risika A/S
CVR-nummer: 37677892
Kronprinsessegade 26B
DK-1306 København K
Tel +45 42 90 57 57
contact@Risika.dk

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. DK-1300 Købehavn K, Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dr@datatilsynet.dk Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

   

INTRODUKTION TIL VORES PRIVATLIVSPOLITIK ANGÅENDE SOCIALE MEDIER

Risika A/S (”Risika”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er dataansvarlig sammen med udbyderen af det sociale medie for de aktiviteter, som finder sted på vores virksomhedsside.

Denne politik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du besøger vores virksomhedsside på sociale medier.

Du bør være opmærksom på, at de sociale medier også behandler oplysninger om dig. Du kan læse om, hvordan de behandler dine oplysninger, i deres privatlivspolitikker. Det er også her, du kan læse om, hvor dine oplysninger bliver opbevaret, og om de overføres til lande uden for EU.
Facebook, Instagram, LinkedIn

BEHANDLINGENS FORMÅL

Vi anvender sociale medier til at markedsføre vores virksomhed. Derudover behandler vi oplysninger fra sociale medier for at interagere med dig, når du stiller spørgsmål eller på anden måde giver os anledning til at reagere på dine opslag. Vi anvender ikke oplysninger om dig fra sociale medier til direkte markedsføring eller statistik. Husk, at kommentarer på vores opslag på sociale medier kan ses af andre brugere. Du bør derfor aldrig dele informationer, som du ikke ønsker offentliggjort.

SLETNING

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. Vi sletter som udgangspunkt opslag og henvendelser efter 1 år.

Vi forbeholder os retten til at slette og opbevare kommentarer og henvendelser med krænkende eller ulovligt indhold, såfremt oplysningerne skal bruges i forbindelse med en juridiske tvist. Oplysningerne bliver senest slettet ved sagens afslutning.

DINE RETTIGHEDER

Du kan altid redigere i eller slette opslag, du har lavet på vores virksomhedsside. I det omfang du ønsker adgang, sletning eller vil gøre brug af en anden rettighed vedrørende dine oplysninger på vores virksomhedsside, bedes du i første omgang benytte dig af de slette- og redigeringsmuligheder det sociale medie stiller til rådighed herfor. Hvis det ikke kan opfylde dit ønske, kan du kontakte os her: contact@risika.dk.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/.

COOKIEPOLITIK

Slutteligt anbefaler vi at du læser vores regler omkring cookies, som kan findes her.

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKERNE

Denne privatlivspolitik bliver regelmæssigt opdateret, og når det er nødvendigt grundet ændringer i den gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde information om datoen for den seneste version. I det omfang hvor ændringerne af privatlivspolitikken betragtes væsentlige, bliver du udtrykkeligt informeret herom, for eksempel gennem Risikas hjemmeside. I særlige tilfælde kan du modtage en anmodning fra Risika om at acceptere ændringerne forud for deres ikrafttræden.

IKRAFTRÆDELSESDATO FOR DEN SENESTE OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIKKER

Sidste opdatering 24/6-2019