Download

Q1 Industrirapport - Engrosbranchen

Denne rapport har til formål at analysere engrosbranchens nuværende situation, herunder alle industrigrupper under "Engroshandel (undtaget motorkøretøjer og motorcykler)" G46 fra Danmarks Statistik, som vil blive belyst ud fra en risikomæssig betragtning. 

  

Få bl.a. indsigt i: 

  • Konkurser i Q1
  • Konkurser: antal medarbejdere
  • Konkurser: brugen af revisor
  • Risika score (kreditscore)
  • Udvalgte konkurser i branchen